سطوح هوشمند با قابلیت پیکربندی مجدد (سطوح انعکاسی هوشمند)

سطوح هوشمند قابلیت پیکربندی مجدد، سطوحی الکترونیکی هستند، که در حقیقت منعکس کننده‌های هوشمند سیگنال‌های الکتریکی هستند که با جریان‌های ضعیف الکترونیکی کنترل می‌شوند. با کمک یک پردازشگر …